Assessments

Mathau o Asesiadau

Mae’r Gwasanaeth Ymgynghorol Asesiad Iechyd yn darparu gwasanaethau ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Mae’r fformat a’r meini prawf ar gyfer yr holl asesiadau’n cael eu pennu gan ac maent yn eiddo i’r DWP. Mae’r meini prawf a ddefnyddir ar gyfer pob penderfyniad ar fudd-daliadau wedi’u gosod mewn deddfwriaeth.

Dysgwch fwy am y mathau o fudd-daliadau a sut y cânt eu hasesu:

Asesiadau Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Ewch i www.gov.uk/pip i gael rhagor o wybodaeth am asesiadau PIP.