Find Your Assessment Centre

Wrecsam

Tŷ Maelor, 15-17 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1BW

Cyfarwyddiadau

Trên

Ar ôl gadael Gorsaf drenau Wrecsam Cyffredinol, trowch i'r chwith a dilynwch y ffordd at y goleuadau traffig. Trowch i'r chwith i Ffordd Grosvenor - mae'r ganolfan asesu tua hanner ffordd i lawr ar y chwith (mynedfa Stryt Gerallt).

Car

O'r A483 (Ffordd osgoi Wrecsam) ewch ar y brif ffordd i mewn i ganol y dref (Ffordd yr Wyddgrug), heibio'r cae pêl-droed a'r orsaf drenau, at y goleuadau traffig.

Trowch i'r chwith i fynd ar Ffordd Grosvenor - hanner ffordd i lawr, trowch i'r chwith i fynd ar Stryt Gerallt ac yna i'r dde i mewn i'r maes parcio.

Nid oes maes parcio cyhoeddus y tu allan i'r Ganolfan Asesu ar wahân i'r mannau ar gyfer deiliaid bathodynnau glas. Mae maes parcio aml-lawr yng nghanol y dref. Mae'r maes parcio tua 5 i 10 munud ar droed o'r Ganolfan Asesu. 

Bws

Gadewch orsaf fysiau Stryt y Brenin i fynd ar Stryt y Rhaglaw a throwch i'r dde. Dilynwch y ffordd at y goleuadau traffig a throwch i'r dde i fynd ar Ffordd Grosvenor - mae'r Ganolfan Asesu tua hanner ffordd i lawr ar yr ochr chwith - mae'r fynedfa drwy'r maes parcio ar Stryt Gerallt.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.