Find Your Assessment Centre

Tremadog

Ysbyty Alltwen, Tremadog, Gwynedd, LL49 9AQ

Cyfarwyddiadau

Trên

Yr orsaf drenau agosaf yw Gorsaf Drenau Porthmadog, gyda gwasanaeth bws uniongyrchol i'r ganolfan yn Ysbyty Alltwen (gweler y cyfarwyddiadau bysiau).

Car

Mae Ysbyty Alltwen yn Nhremadog ar yr A487 i'r gogledd o Borthmadog. Dilynwch yr A487 o Gaernarfon, yr A487 o Flaenau Ffestiniog neu'r A497 o Bwllheli.

Mae parcio am ddim ar gael.

Bws

O Orsaf Drenau Porthmadog:

Mae gwasanaeth rhif 99 yn rhedeg rhwng Porthmadog ac Ysbyty Alltwen

Mae gwasanaeth rhif 3 - Porthmadog - Cricieth - Pwllheli yn stopio yn Ysbyty Alltwen

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.