Find Your Assessment Centre

Tredegar

Neuadd y Seiri Rhyddion, Morgan Street, Tredegar, NP22 3NA

Cyfarwyddiadau

Trên

Nid oes gorsafoedd trên ger y ganolfan asesu.

Car

Cymerwch y ffordd osgoi newydd, yr A4048, tuag at y gylchfan, gan ddilyn yr arwyddion am Ganolfan Hamdden Tredegar. Cymerwch y 3edd allanfa oddi ar y gylchfan a dilynwch yr arwyddion am Ganol y Dref. Cyn cyrraedd Cloc y Dref, trowch i mewn i'r maes parcio ar y chwith. Mae'r Ganolfan Asesu yn Neuadd y Seiri Rhyddion, wrth ymyl y maes parcio.

Bws

Gadewch Orsaf Fysiau Tredegar gan fynd draw oddi wrth y ganolfan siopa. Trowch i'r chwith gyda Banc Barclays ar y gornel ac ewch ymlaen i lawr yr allt wrth y banc tuag at gloc y dref. Ewch yn syth ar draws y gylchfan wrth y cloc, a 200 llath i lawr yr allt mae maes parcio i'w gael ar y dde. Mae Neuadd y Seiri Rhyddion wrth ymyl y maes parcio a gatiau'r parc.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.