Find Your Assessment Centre

Pontypridd

6 Gelliwastad Road, Pontypridd, CF37 2BP

Cyfarwyddiadau

Trên

Croeswch y ffordd ac ewch i fyny Taff Street. Cymerwch y 4ydd troad i'r chwith i fyny'r allt, yna ewch i'r chwith eto. Croeswch y ffordd, a'r Ganolfan Asesu yw'r 3ydd adeilad ar ôl canolfan gelfyddydol y Muni.

Car

Dilynwch yr A470 a chymryd yr allanfa ar gyfer Pontypridd. Trowch i'r chwith yn y gylchfan dros bont yr afon a dilynwch y ffordd yn syth drwy'r goleuadau, gan groesi drwy'r rhain a'r ail set o oleuadau. Y Ganolfan Asesu yw'r 3ydd adeilad ar ôl canolfan gelfyddydol y Muni, yn yr un adeilad â'r gwerthwr tai.

Mae lle parcio ar gael y tu ôl i'r orsaf fysiau. Talu ac Arddangos: 2 funud ar droed i'r ganolfan.

Bws

O'r orsaf fysiau, cerddwch i lawr y ffordd gyda neuadd y dref ar y chwith, a chroeswch y ffordd ger y goleuadau. Y Ganolfan Asesu yw'r 3ydd adeilad ar ôl canolfan gelfyddydol y Muni, yn yr un adeilad â'r gwerthwr tai.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.