Find Your Assessment Centre

Pontllanfraith

Y Clinig, Ennis Clare, Llanarth Road, Pontllanfraith, y Coed-duon NP12 2LG

Cyfarwyddiadau

Trên

Yr orsaf drenau agosaf yw Ystrad Mynach (dair milltir i ffwrdd).

Car

O'r gogledd - o'r A4048, dilynwch yr arwyddion am y B4251, ac yna dilynwch y ffordd hon nes i chi gyrraedd Pontllanfraith. Croeswch Newbridge Road, a bydd y Ganolfan Asesu ar y dde.

O'r dwyrain - dilynwch yr A472 tan gylchfan Pentwynmawr, a throwch i'r dde. Ewch ymlaen ar y B4251, yna trowch i'r chwith i fynd ar Llanarth Road. Bydd y Ganolfan Asesu ar y dde.

O'r de - dilynwch yr A4048, a throwch i'r dde i Cumalsie Crescent cyn y gylchfan â'r A472. Ewch yn syth i fyny'r ffordd hon i Ffordd Llanarth, a dilynwch y ffordd hon nes i chi weld y Ganolfan Asesu ar y chwith.

Bws

Mae bysiau o bob cyfeiriad yn stopio yn arhosfa fysiau Plough Cross Roads. Trowch i fynd ar Llanarth Road wrth y goleuadau traffig.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.