Find Your Assessment Centre

Hwlffordd

Meddygfa Winch Lane, Winch Lane, Hwlffordd, SA61 1RN

Cyfarwyddiadau

Trên

Ewch allan o'r orsaf, a throwch i'r chwith i fynd ar Cartlet Road. Pan fyddwch chi'n cyrraedd y gylchfan, ewch am y 3edd allanfa, Picton Place. Ewch yn eich blaen yma at y groesfan i gerddwyr. Trowch i'r chwith i fynd ar Key Street ac ewch yn eich blaen ac i fyny i Union Hill, sy'n troi i Winch Lane. Dilynwch y troad sydyn i'r dde a chymerwch yr 2il droad ar y dde. Dyma adeilad y Ganolfan Asesu.

Car

O Gaerfyrddin / Aberteifi / Abergwaun / Dinbych-y-pysgod / Saundersfoot (drwy Bont Canaston), o'r A40: pan fyddwch yn cyrraedd Hwlffordd cymerwch y troad cyntaf yn y gylchfan gyntaf tuag at ganol y dref. Yna cymerwch y drydedd allanfa yn y gylchfan nesaf, heibio'r goleuadau, gyda siop Iceland ar y dde.

Ewch heibio'r groesfan i gerddwyr, yna cymerwch y troad cyntaf i'r chwith o gwmpas Hylton Johns. Ewch yn eich blaen ar y ffordd hon am tua hanner milltir. Mae yna dro sydyn i'r dde wedyn, ac yna mae modd cyrraedd y Ganolfan Asesu drwy'r ail droad ar y dde.

O Aberdaugleddau / Doc Penfro a Phenfro (drwy Johnston): yng nghylchfan Pont Fadlen cymerwch yr ail allanfa i fyny'r allt. Ar ben y bryn cymerwch y drydedd allanfa gan ddilyn yr arwydd am St. Thomas Green. Ewch ymlaen i lawr y ffordd hon at gyffordd T, yna trowch i'r dde. Cymerwch yr ail droad ar y chwith cyn yr arhosfa fysiau, ac fe welwch chi'r Ganolfan Asesu.

Bws

O Orsaf Fysiau Hwlffordd, ewch ar fws Gwasanaeth y Dref sy'n stopio y tu allan i'r Ganolfan Asesu.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.