Find Your Assessment Centre

Casnewydd (Kingsway)

4-5 Kingsway, Casnewydd, NP20 1EX

Cyfarwyddiadau

Trên

Dilynwch yr arwyddion am ganol y dref. Ewch am yr orsaf fysiau yng nghefn siop M&S gan ddilyn yr arwyddion, ac ewch yn eich blaen drwy'r orsaf fysiau gan ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir yn yr adran fysiau.

Car

O Gyffordd 26 yr M4 - dilynwch yr arwyddion i Ganol Tref Casnewydd ar hyd Heol Malpas. Cymerwch y 3edd allanfa yn y gylchfan gyntaf a'r allanfa 1af yn yr ail gylchfan. Cymerwch y troad cyntaf i'r dde. Mae maes parcio aml-lawr newydd ym mhen draw'r ffordd hon, i'r chwith o'r Ganolfan Asesu, gyferbyn â chanolfan hamdden Casnewydd. Mae goleuadau traffig y tu allan i fynedfa'r Ganolfan Asesu. Mae'n bosibl gollwng hawlwyr yma, ond gallai golau gwyrdd wneud hynny'n anodd.

Bws

Trowch i'r chwith wrth i chi adael y bws, ac ewch yn eich blaen i gyfeiriad canolfan hamdden Casnewydd a maes parcio newydd Kingsway. Mae'r Ganolfan Asesu wrth ymyl y maes parcio newydd, i lawr o Theatr Dolman ac yn union o dan Swyddfa Gyrfaoedd y Fyddin.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.