Find Your Assessment Centre

Caerfyrddin

Ail Lawr, 3 Heol Goch, Caerfyrddin, SA31 1QL

Cyfarwyddiadau

Trên

Wrth adael gorsaf Caerfyrddin, trowch i'r chwith i fynd ar yr A484, ac yna i'r chwith eto i Ffordd y Cwrwgl. Trowch i'r dde i fynd ar Heol Las, a daliwch ati i gerdded nes gwelwch chi'r Ganolfan Asesu ar y chwith.

Car

O'r gorllewin - dilynwch yr A40 i Gaerfyrddin, ewch yn syth ymlaen yn y gylchfan â'r A4242 ar Ffordd y Cwrwgl a throwch i'r chwith i fynd ar Heol Las. Teithiwch ar hyd y ffordd hon a bydd y Ganolfan Asesu ar y chwith.

O'r dwyrain - dilynwch yr A48 i Gaerfyrddin, ewch yn syth ymlaen ar y gylchfan â'r A40, ac yna trowch i'r dde i fynd ar yr A4242. Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod.

Mae maes parcio aml-lawr (dilynwch yr arwyddion) tua 5 i 10 munud ar droed o'r Ganolfan Asesu. Mae'r Ganolfan Asesu mewn ardal i gerddwyr heb unrhyw fan gollwng gerllaw i gerbydau.

Bws

Gadewch yr orsaf fysiau a throwch i'r chwith i fynd ar Heol Las. Croeswch y ffordd a bydd y Ganolfan Asesu ar y chwith.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar yr ail lawr. Gallwch ddefnyddio lifft i gyrraedd yr ystafelloedd. Ni ddylid defnyddio’r lifftiau mewn argyfwng. Mae 42 gris i’r llawr gwaelod. Rhowch wybod i ni os byddai defnyddio’r grisiau mewn argyfwng yn anodd i chi. Gallwch eich helpu i gynllunio’ch ymweliad. Ffoniwch ni ar 0800 288 8777.