Find Your Assessment Centre

Caerdydd

Bloc 2, Adeiladau'r Llywodraeth, St Agnes Road, Gabalfa, Caerdydd, CF14 4YJ

Cyfarwyddiadau

Trên

Yr orsaf drenau agosaf gyda thacsis yw'r Orsaf Ganolog yng Nghanol Dinas Caerdydd.

Car

Ewch ar yr M4 at Gyffordd 32, a dilynwch yr A470 i mewn i Gaerdydd. Ar gyffordd Manor Way a North Road, cymerwch y troad sydyn i'r chwith (Caerphilly Road). Yn y set gyntaf o oleuadau traffig trowch i'r dde (Rhydelig Avenue). St Agnes Road yw'r ail droad ar y dde, ac mae Adeiladau'r Llywodraeth ym mhen draw St Agnes Road.

Gyrrwch at y rhwystr ar ôl mynd i mewn i'r safle.

Bws

Mae safleoedd bysiau'r Cymoedd ar Manor Way, yng Nghanol Caerdydd, ac ar Caerphilly Road, Birchgrove a Rhydelig Avenue.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.