Find Your Assessment Centre

Bangor

Tŷ Glyder, Stryd Fawr, Bangor, LL57 1EP

Cyfarwyddiadau

Trên

Trowch i'r dde allan o'r orsaf ac ewch yn eich blaen i lawr y Stryd Fawr heibio'r cloc. Ewch yn eich blaen i lawr tuag at y Ganolfan Byd Gwaith ar y dde, a throwch i lawr y lôn ar y chwith wrth y siop sglodion. Mae'r Ganolfan Asesu yng nghefn y swyddfa brisio.

Car

O Lanfairfechan - Cymerwch y slipffordd gyntaf i Fangor, heibio Castell Penrhyn ar y dde a stad dai y Bae. Dilynwch y ffordd i'r chwith, a throwch i'r chwith ar Stryd y Deon (Aldi). Trowch i'r chwith wrth glwb nos Peep, ac mae'r Ganolfan Asesu yn y maes parcio. Mae hwn yn faes parcio Talu ac Arddangos.

Bws

Cerddwch at y cloc o'r orsaf fysiau, a throwch i'r chwith i lawr y Stryd Fawr tuag at y Ganolfan Byd Gwaith. Trowch i'r chwith i lawr y lôn rhwng BA a'r siop sglodion.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.