Find Your Assessment Centre

Aberystwyth

Yr Hen Ysgol Gymraeg, Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LG

Cyfarwyddiadau

Trên

Cerddwch allan o'r fynedfa ar ochr yr orsaf drenau, a throwch i'r chwith. Mae'r Hen Ysgol Gymraeg ar ben draw'r safle tacsis.

Car

O'r gogledd - dilynwch yr A487 i mewn i Aberystwyth, lle mae'n dod yn Ffordd Penglais, a throwch i'r chwith i fynd ar Stryd Thespis (y ffordd fer rhwng Ffordd Penglais a Ffordd Alexandra ar y map). Dilynwch y ffordd at Ffordd Alexandra, a bydd y Ganolfan Asesu ar y chwith heibio'r orsaf.

O'r de - dilynwch yr A487 i mewn i Aberystwyth, lle mae'n dod yn Ffordd Penparcau, Ffordd Trefechan a Stryd y Bont. Trowch i'r dde i Dan Dre, ac yna'n syth ymlaen wrth y gylchfan i fynd ar Ffordd Alexandra. Bydd y Ganolfan Asesu ar y dde.

O'r dwyrain - dilynwch yr A44 i mewn i Aberystwyth nes iddi ymuno â'r A487 ar Ffordd Penglais, ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau o'r gogledd.

Mae'r maes parcio mwyaf cyfleus yng Nghoedlan y Parc. Ni allwn warantu lle parcio yn y Ganolfan Asesu.

Bws

Mae'r orsaf fysiau wedi ei lleoli wrth ymyl yr orsaf drenau ger y Ganolfan Asesu.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.