Find Your Assessment Centre

Abertawe

Pedwerydd Llawr, Grove House, Grove Place, Abertawe, SA1 5DF

Cyfarwyddiadau

Trên

Ewch yn eich blaen ar draws y ffordd sy'n union gyferbyn â'r orsaf, gyda'r maes parcio agored ar y dde. Ewch yn syth drwy'r goleuadau heibio'r Oriel Gelf a'r Llyfrgell ar Heol Alexandra. Ewch heibio Clinig y Fron, a Grove House fydd yr adeilad nesaf ar y chwith.

Car

O Ffordd Fabian ewch heibio siop Sainsbury a chymryd y lôn ar y dde. Trowch i'r dde i fynd ar Wind Street, ac yna Castle Street. Trowch i'r chwith wrth y goleuadau, trowch i'r dde i fyny Belle Vue Way i fynd ar system traffig unffordd. Mae'r Ganolfan Asesu ar y dde.

I barcio, trowch i'r dde ac i'r dde eto i fynd ar Orchard Street a throwch i mewn i'r maes parcio - mae Grove House yng nghefn y maes parcio. Mae hwn yn faes parcio Talu ac Arddangos.

Bws

Ewch ar y bws i orsaf fysiau'r Cwadrant yna gofynnwch am gyfarwyddiadau i orsaf yr heddlu - mae honno tua hanner milltir i ffwrdd ar droed.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y pedwerydd llawr. Gallwch ddefnyddio lifft i gyrraedd yr ystafelloedd. Ni ddylid defnyddio’r lifftiau mewn argyfwng. Mae 82 gris i’r llawr gwaelod. Rhowch wybod i ni os byddai defnyddio’r grisiau mewn argyfwng yn anodd i chi. Gallwch eich helpu i gynllunio’ch ymweliad. Ffoniwch ni ar 0800 288 8777.